جواب صفحه ۵۶ علوم دوم


haladars مهر 30, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۵۶ علوم دوم

در این نوشته با جواب صفحه 56 علوم دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 56 علوم دوم

جمع آوری اطلاعات

موادی مثل نفت – بنزین- گاز – گازوئیل را سوخت می‌نامند. سوخت‌ها می‌سوزند و گرما تولید می‌کنند. از گرمای آن‌ها برای گرم کردن خانه‌ها، مدرسه‌ها و محل‌کار و همچنین به حرکت درآوردن خودروها استفاده می‌کنند.

در جایگاه سوخت چه سوخت‌هایی وجود دارد؟ و هریک از خودروها چه سوختی را مصرف می‌کنند؟

سوخت هایی مانند بنزین، گاز CNG و گازوئیل، خودروهای معمولی از بنزین و گاز و خودرو های سنگین از گازوئیل استفاده می کنند.

گفت و گو کنید

تابلوی زیر چه پیامی به ما می‌دهد؟

جواب صفحه 56 علوم دوم
جواب صفحه 56 علوم دوم

تمام این سرنشین‌ها را یک اتوبوس می‌تواند سوار کند و آلودگی شهر و ترافیک کمتر می‌شود.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه