در این نوشته با جواب صفحه 56 علوم دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 56 علوم دوم

جمع آوری اطلاعات

موادی مثل نفت – بنزین- گاز – گازوئیل را سوخت می‌نامند. سوخت‌ها می‌سوزند و گرما تولید می‌کنند. از گرمای آن‌ها برای گرم کردن خانه‌ها، مدرسه‌ها و محل‌کار و همچنین به حرکت درآوردن خودروها استفاده می‌کنند.

در جایگاه سوخت چه سوخت‌هایی وجود دارد؟ و هریک از خودروها چه سوختی را مصرف می‌کنند؟

سوخت هایی مانند بنزین، گاز CNG و گازوئیل، خودروهای معمولی از بنزین و گاز و خودرو های سنگین از گازوئیل استفاده می کنند.

گفت و گو کنید

تابلوی زیر چه پیامی به ما می‌دهد؟

جواب صفحه 56 علوم دوم
جواب صفحه 56 علوم دوم

تمام این سرنشین‌ها را یک اتوبوس می‌تواند سوار کند و آلودگی شهر و ترافیک کمتر می‌شود.

برچسب شده در: