جواب صفحه ۵۶ علوم سوم


haladars دی 15, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۵۶ علوم سوم

در این نوشته با جواب صفحه 56 علوم سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 56 علوم سوم

فعالیت

1- به سطح درونی یک قاشق براق و تمیز نگاه کنید. نصویر خود را چگونه می بینید؟

2- سطح بیرونی قاشق را نگاه کنید. این بار تصویر خود را چگونه می بینید؟

1- وارونه             2- مستقیم

مقایسه کنید

به تصویر خود در یک آینه ی تخت و سطح بیرونی و درونی قاشق دقت کنید و ویژگی های آنها را در جدول زیر بنویسید.

جواب صفحه 56 علوم سوم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

1 دیدگاه
  1. نیما

    نیما جونم