جواب صفحه ۵۷ ریاضی دوم

در این نوشته با جواب صفحه ۵۷ ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۵۷ ریاضی دوم

هر کس ۱۰ سکّه‌ی ۱ ریالی به بانک بدهد، می‌تواند یک سکّه‌ی ۱۰ ریالی تحویل بگیرد.

جواب صفحه 57 ریاضی دوم

۱- اگر علی ۲۰ سکّه‌ی ۱ ریالی به بانک بدهد، چند سکّه‌ی ۱۰ ریالی می‌گیرد؟ ۲ سکه‌ی ۱۰ ریالی 
۲- زهرا ۸۰ سکّه‌ی ۱ ریالی به بانک داده است، چند سکّه‌ی ۱۰ ریالی تحویل می‌گیرد؟ ۸ سکه‌ی ۱۰ ریالی 
۳- حسین ۱۰ تا سکّه‌ی ۱۰ ریالی به بانک داد، بانک می‌تواند چه سکّه‌ای به او بدهد؟ ۱۰۰ ریالی 
۴- اگر فاطمه ۱۰۰ تا سکّه‌ی ۱ ریالی به بانک تحویل دهد، بانک چند سکّه‌ی ۱۰ ریالی به او می‌دهد؟ ۱۰ سکه ی ۱۰ ریالی

بانک می‌تواند در مقابل ۱۰۰ تا سکّه‌ی ۱ ریالی یک سکّه‌ی ۱۰۰ ریالی بدهد.

image 499

اگر به بانک ۱۰ تا سکّه‌ی ۱۰ ریالی بدهیم و یا ۱۰۰ سکّه‌ی یک ریالی بدهیم، بانک به ما یک سکّه‌ی ۱۰۰ ریالی می‌دهد. فکر می‌کنید چرا در حال حاضر سکّه‌های ۱ ریالی یا ۱۰ ریالی کم است. در این مورد در کلاس گفت‌وگو کنید.

الگوهای عددی را ادامه دهید.

۸۴,۸,۱۲,۱۶,۲۰,۲۴,۲۸,۳۲,۳۶
۳,۶,۹,۱۲,۱۵,۱۸,۲۱,۲۴
۷,۱۴,۲۱,۲۸,۳۵,۴۲,۴۹,۵۶,۶۳

در مورد روش‌های مختلفی که برای پیدا کردن عددها استفاده کرده‌اید، با دوستان خود گفت‌وگو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه