جواب صفحه ۵۸ ریاضی دوم


haladars آذر 3, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۵۸ ریاضی دوم

در این نوشته با جواب صفحه 58 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 58 ریاضی دوم

1 روی محور زیر عددها را بنویسید.

image 501

2 با توجّه به محور بالا جاهای خالی را کامل کنید.

image 500

3  ارزش سکّه‌های هر قسمت را بنویسید.

image 502

کامل کن

ابتدا عددهای ساعت را کامل کنید. سپس به سؤال‌های زیر پاسخ دهید.


1- 30 دقیقه بعد از ساعت 12:00 چه ساعتی است؟ دوازده و نیم 
2- 15 دقیقه بعد از ساعت 6:00 چه ساعتی است؟ شیش و ربع
3- 10 دقیقه بعد از ساعت 2:20 چه ساعتی است؟ دو و نیم

جواب صفحه 58 ریاضی دوم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه