جواب صفحه ۵۸ ریاضی چهارم


haladars آذر 15, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۵۸ ریاضی چهارم

در این نوشته با جواب صفحه 58 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 58 ریاضی چهارم

1- حاصل ضرب‌ها را به دست آورید.

30×40=1200
300×2=600
200×4=800
3×300=900

2- با توجّه به ضرب‌های بالا، حاصل تقسیم‌های زیر را به دست آورید.

2÷4=2
2÷40=20
2÷400=200

3÷6=2
3÷60=20
3÷600=200

2÷8=4
2÷80=40
2÷800=400

4÷8=2
4÷80=20
4÷800=200

3- مانند نمونه‌ها، مقدار مقسوم را به گونه‌ای تغییر دهید که بتوانید به کمک تقسیم‌هایی که می‌دانید مقدار تقریبی خارج قسمت را حدس بزنید.

جواب صفحه 58 ریاضی چهارم
جواب صفحه 58 ریاضی چهارم

1- در یک مزرعه‌ی کلم، 37 ردیف کلم کاشته شده و در هر ردیف 52 کلم قرار گرفته است. این مزرعه به طور تقریبی چند کلم دارد؟

37×52≃40×50=2000

2- می‌خواهیم 742000 تومان را بین 7 نفر به طور مساوی تقسیم کنیم. به طور تقریبی به هر نفر چند تومان می‌رسد؟

7÷742000≃7÷700000=100000

3- حاصل هر عبارت را به دو روش پیدا کنید.


روش اوّل: ابتدا حاصل عبارت را پیدا کنید. سپس، جواب را به صورت تقریبی بنویسید.
روش دوم: ابتدا عددها را به صورت تقریبی بنویسید. سپس، حاصل را به دست آورید.
روش اول:

43+27−53=70−53=17→20

روش دوم:

43+27−53→40+30−50=20

روش اول:

34×27=918→900

روش دوم:

34×27→30×30=900

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

1 دیدگاه
  1. ناشناس

    چرا سوال سه فعالیت رو مثل آدم نگفت