جواب صفحه ۵۸ علوم سوم

در این نوشته با جواب صفحه ۵۸ علوم سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۵۸ علوم سوم

به تصویر روبه رو نگاه کنید.

۱- اگر در اتاق نور وجود نداشت و تاریک بود، آیا این دانش آموز می توانست کتاب را ببیند؟

خیر

۲- اگر در مسیر بازتاب نور از سطح کتاب مانعی وجود داشت، او می توانست کتاب را ببیند؟

خیر

۳- اگر چشم های این دانش آموز بسته بود، او می توانست کتاب را ببیند؟

خیر

۴- با دوستان خود درباره ی چگونگی دیدن اجسام گفت و گو کنید. اکنون به تصویر صفحه ی ۵۲ نگاه کنید و توضیح دهید که چرا برخی از بچه ها نمی توانند دوستان خود را ببینند.

در بعضی موارد مانعی بین جسم و نور وجود دارد و نوری به جسم نمی رسد. مثل بچه هایی که پشت پرده یا پشت مبل قایم شده اند. در بعضی موارد نور پس از برخورد به جسم به چشم نمی رسد مانند پسربچه ای که چشم بند زده است.

ایستگاه فکر

چگونه می توانید جسم هایی را که پشت سر شما هستند، بدون اینکه برگردید، ببینید؟

به کمک آینه ی تخت.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه