جواب صفحه ۵۹ ریاضی دهم انسانی


haladars آبان 30, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۵۹ ریاضی دهم انسانی

در این نوشته با جواب صفحه 59 ریاضی دهم انسانی همراه شما هستیم.

جواب صفحه 59 ریاضی دهم انسانی

در یک تابع خطی f(0)=2 و f(2)=3 با توجّه به معادلهٔ خط که در کتاب ریاضیات نهم دیده‌اید، ابتدا m و سپس به‌کمک آن f(x) را مشخص و نمودار تابع را رسم کنید.

جواب صفحه 59 ریاضی دهم انسانی
جواب صفحه 59 ریاضی دهم انسانی

کاردرکلاس

جدول زیر رابطهٔ بین عمق و دمای سنگ‌ها را در زیر زمین نشان می‌دهد. x معرف عمق (برحسب کیلومتر) و y معرف دما (بر حسب سانتی‌گراد) است.

اگر دمای سنگ‌ها تابع خطی برحسب عمق باشد، ابتدا جدول زیر را کامل کنید و به‌کمک آن تابع را مشخص نموده سپس تعیین کنید در چه عمقی دما به 440 درجه سانتی‌گراد می‌رسد؟

image 427

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه