در این نوشته با جواب صفحه 59 علوم دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 59 علوم دوم

علم و زندگی

امروزه در بعضی از کشورها از نور و گرمای خورشید برای گرم کردن آب و پختن غذا و تولید برق استفاده می‌شود.

در کشور ما ایران از گرما و نور خورشید در آب‌گرم‌کن‌ها و تولید برق استفاده می‌شود.

در گروه خود استفاده از خورشید را به جای سوخت‌ها با هم مقایسه کنید و به کلاس گزارش دهید.

انرژی خورشیدی به گرما و نور منتشر شده توسط خورشید می‌گویند.

انرژی ستاره خورشید یکی از منابع عمده انرژی در منظومه شمسی است.

انرژی خورشیدی مانند سایر انرژی ها می تواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اشکال دیگر انرژی مانند گرما و الکتریسیته و غیره تبدیل شود.

با طراحی خانه هایی که بیشترین نور را از بیرون دریافت می کنند، دیگر نیازی به روشنایی لامپ در اتاق هایی که نور کافی دارند و سوخت بیشتری در نیروگاه مصرف می کنند نیست.

نکته تاریخی

از بزرگ‌تر های خانواده‌ی خود بپرسید که در زمان های گذشته برای پختن غذا و گرم کردن خانه از چه وسیله ای استفاده می کردند؟ سوخت این وسیله چه بوده است؟

از چوب درخت و ذغال برای پختن غذا و بخاری هیزمی برای گرم کردن خانه.

طبقه بندی کنید

وسایل زیر را مثل جدول به دو دسته طبقه‌بندی کنید:

هواپیما – قطار – کشتی – قایق‌پارویی – کالسکه – دوچرخه – فرغون – اتوبوس – سبد چرخ‌دار خرید

پاسخ به صورت زیر خواهد بود:

جواب صفحه 59 علوم دوم
جواب صفحه 59 علوم دوم

برچسب شده در: