در این نوشته با جواب صفحه 59 هدیه ششم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 59 هدیه ششم

تدبر کنیم

وَ الآخِرَهُ خَیرٌ وَ اَبقیٰ

و زندگی آخرت، بهتر و پایدارتر است.  ( سوره اعلی، آیه ی 17 )

قرآن، زندگی آخرت را برتر از زندگی دنیا می داند؛ زیرا:

1. زیرا زندگی در آخرت دائمی و همیشگی است.

2. بزرگتر و شگفت انگیزتر از این جهان است.

3. زندگی اصلی ما در آن جهان است.

گفت و گو کنید

دانش آموزی که به خدا و جهان آخرت ایمان دارد در برخورد با هم کلاسی های خود چگونه رفتار می کند؟

چنین دانش آموزی می داند که هرکس ذره ای کار نیک و یا بد کند نتیجه ی آن را خواهد دید بنابراین  سعی خواهد کرد که به همکلاسی های خود نیکی بکند و از بدی کردن به آن ها بپرهیزد.

برچسب شده در: