جواب صفحه ۶ ریاضی هفتم


haladars مهر 5, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۶ ریاضی هفتم

در این نوشته با جواب صفحه 6 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 6 ریاضی هفتم

راهبرد حدس و آزمایش

1- 20 دستگاه دوچرخه و سه چرخه در یک توقفگاه (مصوب فرهنگستان parking) وجود دارد. اگر تعداد کلّ چرخ‌های آنها 45 عدد باشد، چند دوچرخه و چند سه چرخه در توقفگاه وجود دارد؟

در حدس اول تعداد دوچرخه‌ها را 10 و تعداد سه چرخه‌ها را هم 10 عدد در نظر بگیرید.
با کامل کردن ردیف اول جدول حدس خود را بررسی و آزمایش کنید.
با توجه به نتیجهٔ بررسی، باید تعداد سه چرخه‌ها را بیشتر کرد یا دوچرخه‌ها را؟ چرا؟

بررسی آزمایشتعداد سه چرخهتعداد دوچرخه
20+30=501010
22+27=49911
24+24=48812
28+18=46614
30+15=45515

2- دو زاویه متمم‌اند. یکی از این زاویه‌ها 3 برابر زاویهٔ دیگر است. اندازهٔ هر زاویه را پیدا کنید.
نکته: مجموع دو زاویه متمم 90 درجه است.

بررسی آزمایشزاویه دومزاویه اول
× 10+30=403×10=3010∘
× 20+60=803×20=6020∘
× 25+75=1003×25=7525∘
* 22/5+67/5=903×22/5=67/522/5∘

3- به جای □ چه عددی می‌توان قرار داد؟

image 34

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

1 دیدگاه
  1. ناشناس

    ممنون به درد خورد