در این نوشته با جواب صفحه 6 مطالعات سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 6 مطالعات سوم

جواب خط زمان صفحه 6 مطالعات سوم

به خط زمان (1) توجه کنید.

جواب صفحه 6 مطالعات سوم

1- مجید دیروز چه کاری انجام داده است؟

او به خانه ی مادربزرگش رفته بود.

2- مجید امروز چه کاری انجام می دهد؟

او به مادرش کمک می کند.

3- مجید فردا چه کاری خواهد کرد؟

فردا ورزش دارد و می خواهد لباس ورزشی بپوشد.

اکنون به خط زمان (2) توجه کنید.

image 276

امیر اکنون 9 سال دارد و در کلاس سوم ابتدایی درس می خواند. امیر از گذشته تا به حال تغییراتی کرده است. او بزرگتر شده است.

4- امیر در آینده نیز بزرگتر خواهد شد. به نظر شما در آینده چه تغییراتی ممکن است برای او پیش بیاید؟

او در 18 سالگی به خوبی نقاشی می کشد و در 24 سالگی ازدواج می کند و می تواند صاحب فرزند و خانه شود.

همچنین ببینید:سوالات درس ۲ مطالعات سوم

سوالات متن،جامع و کامل

جواب جست و جو کنید صفحه 6 مطالعات سوم

1- از زمان تولّد تاکنون تغییراتی در شما به‌وجود آمده است. درباره‌ی تغییرات خودتان هر مدرکی که می‌توانید پیدا کنید و به کلاس بیاورید. (مثل عکس‌ها، لباس‌ها، وسایل و اسبا ب‌بازی‌ها، نقّاشی‌ها، دفتر مشق و تمرین سال‌های قبل و …).

بگویید، مدرکی که پیدا کرده‌اید، چه تغییری را در شما نشان می‌دهد؟

لباس‌ها: رشد بدن را نشان می‌دهند.

عکس‌ها: تغییرات چهره و قد را نشان می‌دهند.

وسایل و اسباب‌بازی‌ها: رشد فکری و عقلی را نشان می‌دهند.

دفتر مشق: باسوادتر شدن و تغییر خط را نشان می‌دهند.

2- کاربرگه‌های شماره‌ی (1) و (2) را در کلاس انجام دهید. کاربرگ بزودی