جواب صفحه ۶۰ ریاضی هفتم ⚡️ فعالیت و کار در کلاس

در این نوشته با جواب صفحه ۶۰ ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۶۰ ریاضی هفتم

فعالیت

۱- شمارنده‌های اول عددهای زیر را با رسم نمودار درختی پیدا کنید و آنها را به صورت ضرب شمارندهٔ اول بنویسید.

image 558

۲×۲×۵×۵= ۱۰۰

image 556

۲×۲×۳×۳=۳۶

image 557

۲×۲×۲= ۸

۲- با راهبرد الگوسازی می‌توان تمام شمارنده‌های یک عدد را پیدا کرد. در زیر تمام شمارنده‌های عدد ١٢ با توجه به تجزیهٔ آن پیدا شده است. به همین روش تمام شمارنده‌های عدد ١٠٠ را پیدا کنید.

۱۲=۲×۲×۳

۱ : هیچ شمارنده اولی استفاده نشود
۱×۳=۳ و ۱×۲=۲ : یک شمارنده اول استفاده شود
۱×۲×۳=۶ و 1×۲×۲=۴ : دو شمارنده اول استفاده شود
۱×۲×۲×۳=۱۲ : سه شمارنده اول استفاده شود
۱۲ ، ۶ ، ۴ ، ۳ ، ۲ ، ۱ : شمارنده‌های ۱۲

۱۰۰=۲×۲×۵×۵

۱ : هیچ شمارنده اولی استفاده نشود
۱×۵=۵ و ۱×۲=۲ : ۱ یک شمارنده اول استفاده شود
۱×۵×۵=۲۵ و 1×۲×۵=۱۰ و 1×۲×۲=۴ : دو شمارنده اول استفاده شود
۱×۲×۵×۵=۵۰ و ۱×۲×۲×۵=۲۰ : سه شمارنده اول استفاده شود
۱×۲×۲×۵×۵=۱۰۰ : چهار شمارنده اول استفاده شود
۱۰۰ ، ۵۰ ، ۲۵ ، ۲۰ ، ۵ ، ۴ ، ۲، ۱ : شمارنده‌های ۱۰۰

کار در کلاس

۱- در دورهٔ دبستان آموختید که چگونه کسرها را ساده کنید. به مثال‌های زیر توجه کنید.

image 562

با تجزیه کردن (نوشتن عدد به صورت ضرب عامل‌های اول) عددهای صورت و مخرج، کسرها را تا حد امکان ساده کنید. در واقع شمارنده‌های مشترک صورت و مخرج را ساده کنید.

image 563

۲- مساحت یک مستطیل که طول و عرض آن عددهای طبیعی‌اند، ۱۸ شده است. تمام حالت‌هایی را که طول و عرض مستطیل می‌توانند داشته باشند، بنویسید.

طول و عرض این مستطیل چه ارتباطی با مساحت آن دارند؟

شمارنده‌های عدد ۱۸ هستند.

جواب صفحه 60 ریاضی هفتم
جواب صفحه ۶۰ ریاضی هفتم

گام به گام سایر صفحات درس بزرگ ترین شمارنده مشترک

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

7 دیدگاه ها