جواب صفحه ۶۱ ریاضی دهم انسانی


haladars آبان 30, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۶۱ ریاضی دهم انسانی

در این نوشته با جواب صفحه 61 ریاضی دهم انسانی همراه شما هستیم.

جواب صفحه 61 ریاضی دهم انسانی

ضابطهٔ تابع محیط مستطیل‌هایی را که طول آنها 4 واحد بیشتر از عرض آنها است، بر حسب عرض آن بنویسید و نشان دهید یک تابع خطی است.

– آیا تابع مساحت آنها نیز یک تابع خطی است؟

image 429

کاردرکلاس

اگر نمودار تابع خطی f از مبدأ عبور کرده و f(−1)=2 باشد، نمودار و ضابطهٔ تابع f را مشخص کنید.

جواب صفحه 61 ریاضی دهم انسانی
جواب صفحه 61 ریاضی دهم انسانی

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه