در این نوشته با جواب صفحه 61 علوم دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 61 علوم دوم

گفت و گو کنید

شما در ساختن ماشین گروه خود و حرکت دادن آن چه مشکلاتی داشتید؟ چه راه‌حل‌هایی برای برطرف کردن آن‌ها پیشنهاد می‌کنید؟ در جدولی مثل جدول زیر گزارش کنید.

پاسخ به صورت زیر خواهد بود:

جواب صفحه 61 علوم دوم
جواب صفحه 61 علوم دوم

ایستگاه فکر

تصوّر کنید اگر همه‌ی خودروها مثل ماشین شما به جای بنزین با باد، کار می‌کردند، چه فایده‌هایی داشت و چه مشکلاتی پیش می‌آمد. در کلاس بحث کنید.

به نظر شما آیا ممکن است روزی مجبور شویم از ماشین بادی استفاده کنیم؟

بله ممکن است همه‌ی سوخت‌ها تمام شود.

برچسب شده در: