جواب صفحه ۶۲ ریاضی دوم


haladars آذر 3, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۶۲ ریاضی دوم

در این نوشته با جواب صفحه 62 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 62 ریاضی دوم

1- با سه کارت که روی آن‌ها رقم‌های 2 و 3 و 5 نوشته شده است، تمام عددهای سه رقمی را که می‌توان ساخت، درست کنید و مانند نمونه بنویسید. چند عدد سه رقمی درست شد؟

235,253,325,352,532,523

2- حالا با سه کارت که روی آن‌ها رقم‌های 7 و 0 و 9 نوشته شده است، تمام عددهای سه رقمی را که می‌توان ساخت، درست کنید.

907,970,709,790

حذف حالت‌های نامطلوب: 079,097

این بار چند عدد سه رقمی درست شد؟ 4 تا


در هر دو حالت 3 کارت داشتیم. چرا تعداد عددهای سه رقمی کمتر از مسئله‌ی قبلی است؟ چون رقم صدگان نمی‌تواند صفر باشد و صفر قبل از عدد خوانده نمی‌شود.

1- الگوها را ادامه دهید.

جواب صفحه 62 ریاضی دوم

1,3,6,10,15,21

2- هر شکل از چند کاشی مربّع شکل درست شده است؟ الگوی آن را ادامه دهید.

image 516

1,4,9,16

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه