جواب صفحه ۶۲ ریاضی هشتم ⭐️ فعالیت و کار در کلاس

در این نوشته با جواب صفحه ۶۲ ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۶۲ ریاضی هشتم

فعالیت

۱- تفاوت x۲ و ۲x چیست؟

x×x= x۲

x+x= 2x

۲- مانند نمونه، طرف دیگر تساوی‌ها را بنویسید.

image 231

۴- مانند نمونه، عبارت‌ها را ساده کنید.

image 232

کاردرکلاس

۱- مانند نمونه، تساوی‌ها را کامل کنید.

image 233

۲-  چرا ab=ba است؟ (از کدام خاصیت ضرب استفاده می‌شود؟)

خاصیت جابه‌جایی

۳- عبارت زیر را ساده کنید.

جواب صفحه 62 ریاضی هشتم

آیا منفی به توان ۲ می‌رسد؟ خیر چرا؟ زیرا بیرون پرانتز هست.

گام به گام سایر صفحات درس تجزیه عبارت های جبری

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه