جواب صفحه ۶۲ ریاضی هشتم


haladars دی 9, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۶۲ ریاضی هشتم

در این نوشته با جواب صفحه 62 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 62 ریاضی هشتم

فعالیت

1- تفاوت x2 و 2x چیست؟

x×x= x2

x+x= 2x

2- مانند نمونه، طرف دیگر تساوی‌ها را بنویسید.

image 231

4- مانند نمونه، عبارت‌ها را ساده کنید.

image 232

کاردرکلاس

1- مانند نمونه، تساوی‌ها را کامل کنید.

image 233

2-  چرا ab=ba است؟ (از کدام خاصیت ضرب استفاده می‌شود؟)

خاصیت جابه‌جایی

3- عبارت زیر را ساده کنید.

جواب صفحه 62 ریاضی هشتم

آیا منفی به توان 2 می‌رسد؟ خیر چرا؟ زیرا بیرون پرانتز هست.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه