در این نوشته با جواب صفحه 62 علوم دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 62 علوم دوم

گاهی با نگاه به اطراف خود، چیزی را برای ساختن انتخاب می‌کنیم. فرقی نمی‌کند که مثل آن را بسازیم یا نمونه‌ای از آن را. ابتدا موادّ لازم را پیدا می‌کنیم.

1- اگر بخواهیم یک جامدادی بسازیم، از چه چیزهایی استفاده کنیم؟ نام آن‌ها را بنویسید.

بطری های آب معدنی، نوشابه، لیوان های پلاستیکی آب میوه، چون این مواد در طبیعت از بین نمی روند، اما می توان از مصارف دیگر برای جلوگیری از تخریب طبیعت استفاده کرد.

2- شاید شما بخواهید جامدادی که می‌سازید شبیه به هیچ یک از جامدادی‌هایی که تاکنون دیده‌اید، نباشد. در این صورت چه شکلی را انتخاب می‌کنید؟ حالا برای ساختن، چه چیز دیگری نیاز دارید؟

یک عروسک خرسی درست می کنم که در هر انگشتش یک مداد نگه می دارد و کیفی را روی شکمش می گذارم که در آن لوازمی مثل پاک کن، تراش و … قرار گیرد.

مقداری پارچه، پنبه، نخ، سوزن، چشم و دهان پلاستیکی

3- برای وصل کردن قطعات از چه چیزی استفاده می‌کنید؟

از نخ و چسب

4- برای بریدن یا تغییر شکل دادن مواد مورد استفاده‌ی خود از چه ابزارهایی استفاده می‌کنید؟

از قیچی و چاقو

5- از اینکه می‌توانید با دست خود چیزی را بسازید، چه احساسی دارید؟

احساس افتخار و حس مفید بودن

جواب صفحه 62 علوم دوم
جواب صفحه 62 علوم دوم

6- بعضی از چیزهایی که به نظر بی‌ارزش می‌آیند، در ساختن به ما کمک می‌کنن.

جواب صفحه 62 علوم دوم
جواب صفحه 62 علوم دوم

7- برای ساختن یک جاقاشقی یا جعبه‌ی نگه‌داری وسایل شخصی چه چیزی را پیشنهاد می‌کنید؟

جواب صفحه 62 علوم دوم
جواب صفحه 62 علوم دوم

برچسب شده در: