جواب صفحه ۶۲ علوم نهم


haladars آبان 23, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۶۲ علوم نهم

در این نوشته با جواب صفحه 62 علوم نهم همراه ما هستیم.

جواب صفحه 62 علوم نهم

جواب فعالیت صفحه 62 علوم نهم

آزمایشی طراحی کنید که با آن بتوانید:

الف) نیروی اصطکاک وارد بر جسمی مانند یک قطعه چوب مکعبی در حال لغزش روی سطح را اندازه بگیرید.

جواب صفحه 62 علوم نهم
جواب صفحه 62 علوم نهم

ب) نشان دهید که نیروی اصطکاک جنبشی ب هطور محسوسی به مساحت سطح تماس دو جسم بستگی ندارد.

با تغییر دادن سطوح چربی (کوچک و بزرگ) و اندازه گیری نیرو

پ) نشان دهید که هرچه جسم سنگی نتر شود (با قرار دادن اجسام دیگر روی مکعب) نیروی اصطکاک جنبشی نیز افزایش می یابد.

می توانیم روی مکعب چوبی وزنه قرار دهیم و نیروی اصطکاک را اندازه بگیریم

جواب جمع اوری اطلاعات صفحه 62 علوم نهم

با مراجعه به منابع معتبر،تحقیق کنید:

الف) در چه مواردی باید نیروی اصطکاک را کم کرد و این عمل چگونه انجام می شود؟

زمانی که می خواهیم جسم سنگینی را روی زمین بکشیم و یا در مسابقات اسکیت روی یخ – راه آن این است که تا حد ممکن سطح را صاف یا صیقلی کنیم.

ب) در چه مواردی باید نیروی اصطکاک را افزایش داد و این عمل چگونه انجام می شود؟

هنگامی که خودرو یا دوچرخه یا متحرکی را می خواهیم متوقف کنیم، در زمین یخی پیاده روی کنیم و … سعی کنیم سطح تماس را (زیر) کنیم تا سطح تماس افزایش یابد.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه