در این نوشته با جواب صفحه 63 هدیه سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 63 هدیه سوم

بیندیشیم

جواب صفحه 63 هدیه سوم

امام حسین علیه السلام، آن قدر نماز را دوست داشت که حتی در ظهرِ روز عاشورا … .

خواندن نماز آن‌قدر اهمیّت دارد که تمام بزرگان دین و پیامبر به خواندن آن سفارش کرده‌اند و کارهای خوب ما بدون خواندن نماز مورد قبول خداوند قرار نمی‌گیرد. (نماز کلید بهشت است.)

جواب کوتاه:جنگ را به دلیل اقامه نماز تعطیل کرد.

گفت و گو

به نظر شما چرا باید در نماز پاکیزه باشیم؟

زیرا خداوند پاکیزگی را دوست دارد و به ما فرمان داده است پیش از نماز وضو بگیریم و نماز را با بدن و لباس پاکیزه شروع کنیم.

گام به گام سایر صفحات درس گفت و گو با خدا

برچسب شده در: