در این نوشته با جواب صفحه 63 هدیه سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 63 هدیه سوم

بیندیشیم

جواب صفحه 63 هدیه سوم

امام حسین علیه السلام، آن قدر نماز را دوست داشت که حتی در ظهرِ روز عاشورا … .

جنگ را به دلیل اقامه نماز تعطیل کرد.

گفت و گو

به نظر شما چرا باید در نماز پاکیزه باشیم؟

زیرا خداوند پاکیزگی را دوست دارد و به ما فرمان داده است قبل از نماز وضو بگیریم و نماز را با بدن و لباس پاک شروع کنیم.

برچسب شده در: