در این نوشته با جواب صفحه 64 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 64 ریاضی سوم

فعالیت

1- طاها برای جشن ولادت پیامبر اکرم (ص) بسته‌های شکلات درست کرد. او در هر بسته 4 شکلات گذاشت. یکی از همسایه‌ها 3 بسته شکلات برداشت. چند شکلات به این خانواده رسیده است؟

طاها ابتدا برای این مسئله شکل کشید (شما هم شکل رسم کنید.)
سپس این عبارت را نوشت: 3 دسته‌ی 4تایی می‌شود 12.

image 39

خواهر بزرگ‌تر طاها، که معلّم ریاضی بود، به او گفت :«چرا از ضرب استفاده نکردی؟ می‌توانستی بنویسی  

3×4=12

حالا شما بگویید: اگر در هر بسته 5 شکلات باشد، همسایه‌ی آن‌ها چند شکلات برداشته است؟
(شکل بکشید و عبارت ضرب بنویسید.) 

3×5=15

image 40

خلاق باش

در شکل‌های زیر دو نمونه آجرچینی را که از آن‌ها در ساختن دیوار استفاده می‌شود، مشاهده می‌کنید. با 4 رنگ مختلف قسمتی از آجرها را در دسته‌های مساوی رنگ کنید. برای هر کدام یک ضرب بنویسید. (هر دسته را یک رنگ کنید تا 4 دسته درست شود.)

image 41

برچسب شده در: