در این نوشته با جواب صفحه 64 ریاضی پنجم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 64 ریاضی پنجم

فرهنگ نوشتن

2- سرعت یک ماشین 60 کیلومتر در ساعت است؛ یعنی: در یک ساعت 60 کیلومتر طی می‌کند.

3- توضیح دهید که چگونه مقدار مناسب برای این جای خالی را پیدا می‌کنید.
چون مخرج 3 برابر شده است پس صورت نیز 3 برابر می‌شود.

4- در هر مربّع، اندازه‌ی ضلع و اندازه‌ی محیط متناسب‌اند؛ یعنی: نسبت ضلع به محیط ثابت است.

5- پیمودن 500 متر در 6 دقیقه با پیمودن 250 متر در 4 دقیقه متناسب نیست؛ چرا؟ چون فاصله نصف می‌شود ولی زمان نصف شده است.

6- 60% دانش آموزان یک مدرسه به ورزش فوتبال علاقه‌مندند؛ یعنی: یعنی از هر 100 نفر 60 نفر به فوتبال علاقه‌مند هستند.

image 72
image 73

برچسب شده در: