جواب صفحه ۶۴ علوم سوم


haladars دی 15, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۶۴ علوم سوم

در این نوشته با جواب صفحه 64 علوم سوم همراه شما هستیم.

بچه ها سرگرم بازی هستند. در هر بازی، بچه ها چه کاری انجام می دهند؟

درتمام این بازی ها، بچه ها یکدیگر یا چیزی را به حرکت در می آورند یا چیزی را هل می دهند و می کشند. در مسابقه ی طناب کشی، طنای را می کشند و در پرتاب موشک کاغذی، با هُل دادن آن را به حرکت در می آورند. در اسکیت با هل دادن اسکیت ها به سمت جلو حرکت می کنند.در بادبادک بازی با کشیدن نخ باعث حرکت بادبادک می شوند.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه