در این نوشته با جواب صفحه 65 دین و زندگی دهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 65 دین و زندگی دهم

پیام آیه زیر را بنویسید.

حَتّی اِذا جاءَ اَحَدَهُمُ المَوتُ قالَ رَبِّ ارجِعونِ

لَعَلّی اَعمَلُ صالِحًا فیما تَرَکتُ کَلّا اِنَّها کَلِمَهٌ هُوَ قاعِلُها وَ مِن وَرا ِهِم بَرزخٌ اِلی یَومِ یُبعَثونَ

آنگاه که مرگ یکی از آنها فرا رسد می گوید: پروردگارا! مرا بازگردانید.

باشد که عمل صالح انجام دهم؛ آنچه را در گذشته ترک کرده ام هرگز! این سخنی است که او می گوید و پیش روی آنها برزخ و فاصله ای است تا روزی که برانگیخته می شوند.

مفهوم: قرآن در این آیه به انسان خبر می دهد که بعد از مرگ وارد عالم برزخ می شود.