در این نوشته با جواب صفحه 65 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 65 ریاضی دوم

1- از عدد 103 تا 114 را یکی یکی بنویسید.

103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114

2- از عدد 531 تا 542 را یکی یکی بنویسید.

531,532,533,534,535,536,537,538,539,540,541,542

3- از 230 تا 330 را ده تا ده تا بنویسید.

230,240,250,260,270,280,290,300,310,320,330

4- از 200 تا 900 را صد تا صد تا بنویسید.

200,300,400,500,600,700,800,900

عددهای زیر را مانند نمونه (با حذف رقم یکان و قراردادن صفر به جای آن) به‌صورت تقریبی بنویسید.

731→730

635→630

596→590

عددهای زیر را با حذف رقم یکان و دهگان و قرار دادن صفر به جای آن‌ها به‌صورت تقریبی بنویسید.

124→100

235→200

417→400

برچسب شده در: