جواب صفحه ۶۵ ریاضی چهارم


haladars آذر 16, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۶۵ ریاضی چهارم

در این نوشته با جواب صفحه 65 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 65 ریاضی چهارم

کاردرکلاس

1- تقسیم‌های زیر را انجام دهید و رابطه‌های تقسیم را بنویسید.

جواب صفحه 65 ریاضی چهارم
جواب صفحه 65 ریاضی چهارم

فعالیت

1- می‌خواهیم 72 برگه کاغذ را بین 3 نفر به طور مساوی تقسیم کنیم. مراحل تقسیم را کامل کنید.

image 67

12>3
* پس می‌توانیم تقسیم را ادامه دهیم.

* به هر نفر دو دسته‌ی ده تایی یا 20 برگه می‌رسد و یک دسته‌ی 10 تایی و 2 برگه باقی می‌ماند. یعنی 12 تا برگه باقی مانده است.

* ابتدا دسته‌های ده تایی کاغذ را بین سه نفر تقسیم می‌کنیم:

image 66

* در مجموع، به هر نفر 24 برگه رسید.

image 68

* 12 تا باقی مانده است که آنها را بین 3 نفر تقسیم می‌کنیم و برگه‌ای باقی نمی‌ماند.

3÷12=4

* حالا تعداد باقی مانده را بین سه نفر تقسیم می‌کنیم.

image 65

2- حالا با توجّه به راه حلّ مسئله‌ی بالا، تقسیم‌های زیر را انجام دهید.

image 69

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه