در این نوشته با جواب صفحه 65 علوم دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 65 علوم دوم

جواب کاردرکلاس صفحه 65 علوم دوم

دانش آموزان میوه های مختلف را از فهرست خود انتخاب کرده و به کلاس آورده اند. شما هم این کار را بکنید. میوه ها را برش دهید. درون میوه ها چه می بینید؟ دانه ها را خارج کرده و آن ها را با دقت مشاهده کنید.

دانه‌های ریز و درشتی درون میوه‌ها دیده می‌شود که بعضی از آن‌ها نرم و بعضی سفت هستند.

1- تعداد دانه ها در کدام میوه ها از همه بیشتر و در کدام میوه ها کمتر است؟

تعداد دانه‌ها در نخود فرنگی، لوبیا سبز، توت فرنگی، خیار، هندوانه، خربزه و … بیش‌تر و در سیب، گیلاس، آلبالو، زردآلو و … کمتر است.

2- کدام دانه ها سفت تر و کدام دانه ها نرم تر هستند؟

دانه‌هایی مثل دانه‌های هلو و زردآلو سفت‎‌تر و دانه‌هایی مثل دانه خیار و توت فرنگی نرم‌تر است.

جواب گفت و گو کنید صفحه 65 دوم

دانه هایی که مشاهده کردید، چه تفاوت ها و شباهت هایی با هم دارند؟

بعضی دانه‌ها خوراکی و بعضی غیر خوراکی هستند. دانه‌ها از نظر اندازه، رنگ، وزن و شکل با هم تفاوت دارند. برخی دانه‌ها ریز و برخی درشت هستند. همه دانه‌ها دارای پوسته، گیاهک و اندوخته غذایی هستند و ….

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 65 دوم

1- کدام دانه ها را می خوریم؟

گندم، جو، نخودفرنگی، حبوبات و….. دانه‌هایی هستند که ما می‌خوریم.

2- از دانه ها چه استفاده های دیگری می کنیم؟

برای کاشتن دوباره گیاه می‌توانیم از دانه استفاده کنیم. برخی دانه‌ها مثل «به‌دانه» خاصیت دارویی دارند و از برخی از دانه‌ها مثل تخم آفتاب‌گردان روغن بدست می‌آید.

برچسب شده در: