جواب صفحه ۶۶ ریاضی سوم

در این نوشته با جواب صفحه ۶۶ ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۶۶ ریاضی سوم

فعالیت

۱- حسین ۳ مهره داشت. مهره‌های علی ۲ برابر مهره‌های حسین بود. با رسم شکل تعداد مهره‌های علی را به دست آورید.

برای پیدا کردن تعداد مهره‌های علی یک عبارت ضرب بنویسید. ۳×۲=۶

image 12

۲- سه برابر ۴ را حساب کنید. ۳×۴=۱۲

تمرین

۱- به کمک محور، مثل نمونه، ضرب‌ها را کامل کنید.

image 13

۲- با ضرب کردن مانند نمونه الگوهای شمارش چندتا چندتا را پیدا کنید. ارتباط ضرب‌ها را با الگوهای شمارشِ چندتا چندتا توضیح دهید.

image 14

۳- برای هر ضرب یک جمع بنویسید و حاصل آن را پیدا کنید.

۳×۴=۴+۴+۴=۱۲
۳×۵=۵+۵+۵=۱۵
۲×۶=۶+۶=۱۲
۲×۷=۷+۷=۱۴

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه