در این نوشته با جواب صفحه 66 علوم دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 66 علوم دوم

جواب آزمایش کنید صفحه 66 علوم دوم

سعید و سینا تعدادی دانه ی لوبیا را در پارچه ای تمیز قرار دادند و پارچه را خیس کردند. آنها هر روز به دانه ها سر می زدند و مراقب بودند تا دانه ها خشک نشوند. پس از چند روز بچه ها دانه ها را باز و داخل آنها را مشاهده کردند. آنها قسمت های مختلف چند دانه را روی یک مقوا چسباندند و با استفاده از شکل، نام بخش هایی از دانه را که دیدند، روی مقوا نوشتند. شما هم این کار را انجام دهید.

از وقتی که دانه ها را خیس کردید تا وقتی گیاهک از آنها بیرون زد، چند روز طول کشید؟

رشد گیاهک به نوع دانه و شرایط نگه‌داری بستگی دارد. دانه عدس بین 2 تا 3 روز و دانه لوبیا یا نخود بین 4 تا 7 روز طول می‌کشد.

جواب علم و زندگی صفحه 66 علوم دوم

کدام جانوران را می شناسید که غذای آن ها میوه یا دانه است؟

گنجشک، کبوتر، میمون، خرگوش، مرغ، خروس و ….

جواب آزمایش کنید صفحه 66 علوم دوم

شبنم و سوسن دانه هایی را که خیس کرده ولی باز نکرده بودند، در خاک کاشته اند. آن ها را هر روز به باغچه ی کوچک خود سرکشی می کنند، به دانه ها آب می دهند و رشد دانه ها را مشاهده می کنند.

از رشد دانه یک گیاه به وجود می آید. این گیاه نیز می تواند دوباره دانه تولید کند.

شما هم یک باغچه ی کوچک درست کنید. در باغچه ی خود چه دانه هایی می کارید؟

برای نگه داری از گیاهان خود چه کارهایی انجام می دهید؟

جواب این سوال بر عهده خودتان است و در واقع فعالیتی است که باید آن را انجام دهید.

برچسب شده در: