جواب صفحه ۶۷ آزمایشگاه دهم

در این نوشته با جواب صفحه ۶۷ آزمایشگاه دهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۶۷ آزمایشگاه دهم

۱) شکل حاصل، شبیه تاقدیس است یا ناودیس؟

تاقدیس و ناودیس تشکیل می شود

۲) نام دو رشته کوه کشورمان را ذکر کنید که با این روش تشکیل شده اند.

البرز و زاگرس

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه