جواب صفحه ۶۷ علوم سوم

در این نوشته با جواب صفحه ۶۷ علوم سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۶۷ علوم سوم

۱- به تصویر ها نگاه کنید؛ در کدام یک برای اینکه جسمی حرکت کند، آن را فقط هُل می دهند؟

در کدام یک برای اینکه جسمی حرکت کند، آن را می کشند؟

در کدام یک هم با کشیدن و هم با هُل دادن می توان جسم را به حرکت درآورد؟

image 192

در شماره های ۱، فقط هُل دادن است.
در شماره های ۲، فقط کشیدن است.
در شماره ی ۳، هم کشیدن و هم هُل دادن است.

۲- شما هم سعی کنید اجسام اطراف خود را به حرکت درآورید. آیا می توانید همه ی اجسام را به آسانی به حرکت درآورید؟

خیر، زیرا برای حرکت برخی اجسام نیروی بیشتری لازم است.

۳- بچه ها در دو گروه قرار گرفته اند و بازی طناب کشی انجام می دهند. به نظر شما کدام گروه برنده می شود؟

گروهی که افراد آن برای کشیدن طناب نیروی بیشتری مصرف می کنند.

۴- بچه ها سنگ بزرگی را هُل می دهند تا حرکت کند؛ اما چرا سنگ حرکت نمی کند؟ آنها چگونه می توانند سنگ بزرگ را به حرکت در آورند؟

image 191

زیرا نیرویی که آنها به ستگ وارد می کنند، برای حرکت دادن آن کافی نیست. آنها می توانند از اهرم استفاده کنند.

۵- تصویر های زیر را ببینید.

جواب صفحه 67 علوم سوم
جواب صفحه ۶۷ علوم سوم

– در کدام شکل، نیرو به صورت کشیدن وارد میشود؟

تصویر سمت چپ.   

– در کدام شکل، نیرو به صورت هُل دادن وارد می شود؟

– تصویر وسط.   

– در کدام شکل برای حرکت دادن جسم، نیرو هم به صورت کشیدن و هم به صورت هُل دادن می تواند وارد شود؟

– تصویر سمت راست.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

4 دیدگاه ها

 • ناشناس

  خیلی بد بود

 • فریماه احیایی

  خیلی خیلی بد بود فعالیت را ننوشتی

 • ناشناس

  بهتر از این میشد حوصله ام سر رفت از بست خوندم

 • ناشناس

  بدک نبود??