جواب صفحه ۶۷ فارسی دوم


haladars دی 6, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۶۷ فارسی دوم

در این نوشته با جواب صفحه 67 فارسی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 67 فارسی دوم

جواب حالا تو بگو صفحه 67 فارسی دوم

من می‌آیم.                     ←  من خواهم آمد

او رفت                           ←   او خواهد رفت

پروانه نشت.                   ←  پروانه خواهد نشست

او از پدرش می‌پرسد.       ←  او از پدرش خواهد پرسید

جواب پیدا کن و بگو صفحه 67 فارسی دوم

۱- کلمه هایی که با «گر» ساخته شده‌اند.

سفالگر

2- کلمه هایی که در آن ها «ه» به کار رفته است.

نگاه

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه