جواب صفحه ۶۸ ریاضی هفتم

در این نوشته با جواب صفحه ۶۸ ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۶۸ ریاضی هفتم

۱- با توجه به تساوی ۳×۴=۱۲ معانی مختلف آن را بیان کنید.


۴ شمارنده‌ی ۱۲ است   ۱۲ مضرب چهارم ۳ است.
۳ شمارنده‌ی ۱۲ است     ۱۲ مضرب سوم ۴ است.

۲- ابتدا دو عدد زیر را به شمارنده‌های اول تجزیه کنید، سپس ب. م. م و ک. م. م آنها را به دست آورید.

۲×۲×۲×۳×۳=۷۲
(۷۲,۶۰)=۲×۲×۳=۱۲

۲×۲×۳×۵=۶۰
(۷۲,۶۰)=۲×۲×۳×۲×۳×۵=۳۶۰

۳- عددهای اول بین ۵۰ تا ۸۰ را بنویسید.

۷۹ ، ۷۳ ، ۷۱ ، ۶۷ ، ۶۱ ، ۵۹ ، ۵۳

۴- با شمارنده‌های اول ۲ و ۳ دو عدد بنویسید که ب. م. م آنها ۶ و ک. م. م آنها ۳۶ باشد.

A=2×۳×۳=۱۸
B=2×۳×۲=۱۲
(۱۸,۱۲)=۲×۳=۶
[۱۸,۱۲]=۲×۳×۳×۲=۳۶
A=2×۳=۶
B=2×۳×۲×۳=۳۶
(۶,۳۶)=۲×۳=۶
[۶,۳۶]=۲×۳×۳×۲=۳۶

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

1 دیدگاه ها

  • ناشناس

    خیلی بد بود ، مفاهیم و مهارت ها و کاربرد و چرا نذاشتید