در این نوشته با جواب صفحه 68 علوم دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 68 علوم دوم

جواب ایستگاه فکر صفحه 68 علوم دوم

از میان دانه ها و میوه هایی که مشاهده کردید، کدام یک را باد بهتر جابه جا می کند؟ چرا؟

دانه‌های درخت کاج، زبان گنجشک، افرا و گل قاصدک به دلیل سبک بودن به راحتی به وسیله باد جا‌به‌جا می‌شوند. در ضمن به برخی از آن‌ها مثل دانه درخت افرا بخش بال مانندی چسبیده شده است و برخی مثل قاصدک چیزی شبیه پر دارند.

جواب گفت و گو کنید صفحه 68 علوم دوم

انسان و جانوران چگونه به پراکنده شدن دانه ها کمک می کنند؟

بعضی دانه‌ها دارای خار یا قلاب هستند و به پشم و موی حیوانات می‌چسبند و از این طریق به محل‌های مختلف می‌روند و سرانجام بر روی زمین می‌افتند. دانه‌های میوه‌های گوشتی مثل آلو با مدفوع حیوانات در محیط پخش می‌شوند. انسان‌ها نیز با کاشتن دانه‌های برنج و گندم به پراکنده شدن دانه‌ها در محیط‌های محتلف کمک می‌کنند. همچنین انسان با پرتاب هسته سیب یا هلو سبب کاشتن دانه‌های مختلف خواهد شد.

برچسب شده در: