در این نوشته با جواب صفحه 68 فارسی سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 68 فارسی سوم

درست و نادرست

1- زمانی که جبرئیل به خانه ی رسول خدا آمد، خانه بوی بهشت گرفت.

درست

2- جبرئیل برای مراسم عروسی حضرت فاطمه (س)، یک پیراهن هدیه آورد.

درست

درک مطلب

1- چرا زمانی که خبر بخشیدن پیراهن عروسی به حضرت محمد (ص) و حضرت علی (ع) رسید، خوشحال شدند؟

چون حضرت فاطمه(س) با بخشیدن پیراهن خود به یک نیازمند کمک کرده بود.

2- آیا تاکنون چیزی را که خیلی دوست داشته ای، به دیگران بخشیده ای؟

بله، وقتی دیدم دوستم مداد ندارد، مدادی را که دوست داشتم به او دادم.

3- سؤال: چرا حضرت فاطمه(س) پیراهن عروسی اش را به زن فقیر داد؟

پاسخ: چون به یاد کلام خدا در قرآن افتادند که می فرماید: «هرگز سعادتمند نخواهید شد مگر چیزی را که دوست دارید به نیازمندان ببخشید.»

واژه آموزی

– انسان خوش قیافه، کسی است که قیافه ی خوبی دارد.

– انسان خوشحال، کسی است که ……… .- حال خوب و خوشی دارد.

– غذای خوشمزه، غذایی است که مزه ی خوبی دارد.

– گل ……………. گلی است که بوی خوبی دارد.                 – خوش بو.

برچسب شده در: