جواب صفحه ۶۹ آزمایشگاه دهم

در این نوشته با جواب صفحه ۶۹ آزمایشگاه دهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۶۹ آزمایشگاه دهم

۱) علت قرار دادن ماهیچه در محلول اسید چیست؟

از بین رفتن بافت پیوندی اطراف سلول ها و تسهیل جدا شدن سلول ها از یکدیگر در مراحل بعدی آزمایش

۲) چرا به نمونه، محلول هماتوکسیلین اضافه کردید؟

با ایجاد تضاد یا کنتراست رنگی ، مشاهده سلولها با میکروسکوپ تسهیل شود

۳) چرا نمونه را ابتدا با درشت نمایی کم و سپس با درشت نمایی بیشتر مشاهده کردید؟

ابتدا بتوان سلولها را در میدان دید پیدا کرد و سپس با انتخاب بخش مناسبی از نمونه آن را با دقت
بیشتری مشاهده و بررسی کرد

۴) کدام اجزای یاخته ای را با میکروسکوپ، مشاهده کردید؟

غشا، سیتوپلاسم ، هسته ، خطوط تاریک و روشن

۵) تصویر یکی از یاخته هایی را که مشاهده کردید، رسم و اجزای آن را نام گذاری کنید.

بر عهده دانش آموزان می باشد.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه