جواب صفحه ۷ ریاضی هفتم ⚡️ راهبرد زیر مسئله

در این نوشته با جواب صفحه ۷ ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۷ ریاضی هفتم

راهبرد زیر مسئله

۱- پس انداز هفتگی محمد، ۳۰۰۰ تومان است. او حساب کرد ۵ هفته پس انداز او، نصف قیمت کیفی است که دوست دارد بخرد. قیمت کیف چقدر است؟
الف) پس انداز ۵ هفته چقدر می‌شود؟ ۱۵۰۰۰=۳۰۰۰×۵
ب) اگر این عدد نصف قیمت کیف باشد، قیمت کیف چقدر است؟ ۳۰۰۰۰=۱۵۰۰۰ × ۲

۲- طول، عرض و عمق یک استخر به ترتیب ۱۲، ۶ و ۳ متر است. می‌خواهند کف و دیوارهای این استخر را رنگ کنند. اگر برای هر متر مربع ۰/۳ کیلوگرم رنگ لازم باشد، برای رنگ کردن استخر چند کیلوگرم رنگ نیاز است؟

۱- مساحت کف استخر را حساب کنید. ۷۲=۱۲×۶

۲- مساحت بدنه‌های استخر را حساب کنید.
۳۶=۱۸×۲→۱۸=۶×۳
۷۲=۳۶×۲→۳۶=۳×۱۲

۳- مساحت کل استخر را حساب کنید. ۱۸۰ = ۷۲ + ۷۲ + ۳۶

۴- رنگ مصرفی را حساب کنید. ۵۴=۱۸۰×۰/۳

۳- میوه فروشی، امروز ۴۰ کیلوگرم سیب به قیمت هر کیلوگرم ۲۵۰۰ تومان و ۸۰ کیلوگرم پرتقال به قیمت هر کیلوگرم ۱۵۰۰ تومان خرید. او هر کیلوگرم سیب را ۳۰۰۰ تومان و هر کیلوگرم پرتقال را ۲۰۰۰ تومان فروخت. این میوه فروش، از این کار خود چقدر سود برده است؟

۱- سود حاصل از فروش هر کیلو سیب را حساب کنید. ۵۰۰ = ۲۵۰۰ – ۳۰۰۰

۲- سود حاصل از فروش کل سیب‌ها را حساب کنید. ۲۰۰۰۰ = ۵۰۰ × ۴۰

۳- سود حاصل از فروش هر کیلو پرتقال را حساب کنید. ۵۰۰ = ۱۵۰۰ – ۲۰۰۰

۴- سود حاصل از فروش کل پرتقال‌ها را حساب کنید. ۴۰۰۰۰ = ۵۰۰ × ۸

۵- کل سود را به دست آورید. ۶۰۰۰۰ = ۴۰۰۰۰ + ۲۰۰۰۰

گام به گام سایر صفحات درس راهبرد حل مسئله

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

22 دیدگاه ها