در این نوشته با جواب صفحه 70 تفکر و سواد رسانه دهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 70 تفکر و سواد رسانه دهم

جواب عکس و مکث صفحه 70 تفکر و سواد رسانه ای دهم

جواب صفحه 70 تفکر و سواد رسانه دهم

در تصویر مشاهده می کنیم که کودکی در حل تماشای کارتون پینوکیو می باشد که از آن مفاهیمی را دریافت می کنیم.

1- رسانه ها به گونه ای مخاطبین را خود در فرور می برند که دیگر متوجه گذر زمان نمی شوند.

2- یک پیام تلویزیونی موثر می تواند مخاطب را شبیه خود کند.

3- تا پیش از تلویزیون هیچ پدیده ای تا بدین اندازه مخاطب را دچار خودهیپنوتیزمی نکرده بود

4- یکی از آسیب های برنامه های کودک، تبلیغ کالاهای مصرفی در میان برنامه هاست.

جواب فعالیت در خانه صفحه 70 تفکر و سواد رسانه ای دهم

این تصویر پس از حمله رژیم غاصب صهیونیستی به مردم مظلوم و بی دفاع غزه، منتشر شد. آن را بررسی، و درباره آن با اعضای خانواده گفت و گو کنید.

1- تحلیل خود را از این تصویر بیان کنید.

image 553

تصویری از آن محل، در قبل و بعد از فاجعه را نشان می دهد و ما را دعوت به مقایسه می کند. که با دیدن این تصویر به عمق فاجعه پیش آمده در آنجا پی برده و مطلع شویم.

2- طراح این پیام رسانه ای سعی می کند چگونه افکار شما را شکل دهد؟

سعی در ترغیب ما به توجه بیشتر به این فاجعه دارد.

3- رسانه ارتباط جمعی داخل تصویر در القای چه دیدگاهی سعی دارد؟

القای حس همدردی مردم با آنها.

4- عملکرد آن رسانه ارتباط جمعی، تأمین کننده منافع چه کسانی است؟

فلسطین اشغالی یا هر منطقه اشغال شده در دنیا.