جواب صفحه ۷۰ ریاضی دوم

در این نوشته با جواب صفحه ۷۰ ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۷۰ ریاضی دوم

۱- مقدار پول را در هر قسمت به دست آورید.

image 533

۲- هر چرتکه چه عددی را نشان می‌دهد؟

image 532

۳- با ۳ کارت ۲، ۵ و ۷ تمام عددهای ۳ رقمی را بنویسید.

۲۵۷,۲۷۵,۵۲۷,۵۷۲,۷۲۵,۷۵۲

۴- با سه رقم ۴، ۷ و ۲ عدد سه رقمی بنویسید که رقم یکان آن از همه کمتر باشد. این مسئله چند جواب دارد؟

 472 و ۷۴۲

۵- با سه رقم ۳، ۰ و ۶ عدد سه رقمی بنویسید که رقم یکانش ۶ باشد. 

۳۰۶

۶- زهرا ۹۵ امتیاز داشت. وقتی تکالیف ریاضی خود را به آموزگار نشان داد، ۸ امتیاز دیگر گرفت. حالا او چند امتیاز دارد؟

۹۵+۸=۱۰۳

۷- عدد داخل مربّع به کدام عدد نزدیک‌تر است؟ دایره‌ی مربوط به آن را رنگ کنید. در ردیف دوم، ابتدا عدد مناسب را در دایره‌ی خالی بنویسید.

جواب صفحه 70 ریاضی دوم
جواب صفحه ۷۰ ریاضی دوم

۸-  مانند نمونه هر عدد را به‌صورت باز شده بنویسید.

۲۳۱=۲۰۰+۳۰+۱

۵۰۰+۹۰+۳۲=۵۹۳

۲۰۵=۲۰۰+۵

۴۷۱=۴۰۰+۷۰+۱

۷۸۰=۷۰۰+۸۰

۷۰۹=۷۰۰+۹

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

2 دیدگاه ها