جواب صفحه ۷۰ ریاضی چهارم

جواب صفحه ۷۰ ریاضی چهارم

آذر 16, 1401
دقیقه مطالعه

در این نوشته با جواب صفحه 70 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 70 ریاضی چهارم

تقسیم‌های زیر را انجام دهید.

جواب صفحه 70 ریاضی چهارم

1- می‌خواهیم تقسیم زیر را انجام دهیم. مراحل پیدا کردن خارج قسمت را می‌توانیم به صورت مقابل آن خلاصه کنیم.
در واقع اوّلین 2 یعنی 20 یا 2 ده تایی سپس در کنار آن 2 یکی را می‌نویسیم.

image 91

2- تقسیم‌های زیر را مانند نمونه انجام دهید.

image 92

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

1 دیدگاه
  1. لابخلا

    خیلی عالی بود