جواب صفحه ۷۱ آزمایشگاه دهم

در این نوشته با جواب صفحه ۷۱ آزمایشگاه دهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۷۱ آزمایشگاه دهم

۱) چه تغییری در کاغذ صافی مشاهده می کنید؟

کاغذ صافی به جز مناطق آغشته شده به بزاق و تجزیه نشاسته توسط آمیلاز بزاق به رنگ بنفش در می آید
زیرا در آن مناطق نشاسته تبدیل به ماده ی دیگری شده است (مالتوز) مالتوز یک دی ساکارید است.

۲) چرا ابتدا کاغذ صافی را در مخلوط نشاسته و آب خیس کردید؟

پیش ماده مورد نیاز آنزی آمیلاز ( نشاسته ) فراهم شود.

۳)  چرا پس از نوشتن روی کاغذ صافی باید کمی صبر کرد؟

زمان کافی برای تاثیر آنزیم آمیلاز بزاق بر پیش ماده آن (نشاسته) فراهم شود.

۴)  علت قرار دادن کاغذ صافی در محلول لوگول چیست؟

لوگول معرف نشاسته است و در حضور نشاسته رنگ بنفش یا آبی ایجاد می کند

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه