جواب صفحه ۷۱ ریاضی هشتم

در این نوشته با جواب صفحه ۷۱ ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۷۱ ریاضی هشتم

کار در کلاس

در فعّالیت قبل دیدید که اگر دو بردار a و b به صورتی باشند که ابتدای b در انتهای a قرار گیرد برای رسم حاصل جمع یا برایند این دو بردار می‌توانیم برداری از ابتدای بردار a به انتهای بردار b رسم کنیم.

ابتدا مشخص کنید کدام بردار، حاصل جمع دو بردار دیگر است؛ سپس برای هر شکل، یک جمع برداری و یک جمع مختصاتی بنویسید.

image 147

فعالیت

۱- چهار بردار مساوی بردار a رسم کنید و مختصات همهٔ بردار‌ها را بنویسید.

image 148

۲- با توجه به اینکه بردار‌های مساوی را می‌توان از نقطه‌های شروع مختلف رسم کرد، می‌خواهیم حاصل جمع بردارهای a و b را رسم کنیم.

image 149

۳- دانش آموزان برای پیدا کردن جمع سه بردار، راه حل‌های زیر را ارائه کرده‌اند. هر کدام را توضیح دهید.

image 150

۴- راه حل‌های دانش آموزان برای پیدا کردن جمع دو بردار a و b را مشاهده و مقایسه کنید.

جواب صفحه 71 ریاضی هشتم
جواب صفحه ۷۱ ریاضی هشتم

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه