جواب صفحه ۷۱ ریاضی هفتم

در این نوشته با جواب صفحه ۷۱ ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۷۱ ریاضی هفتم

۱- در هر یک از منشورهای زیر مشخص کنید چند وجه جانبی دارد؛ یال‌ها، رأس‌ها و قاعده‌ها را نام ببرید.


منشور چهارپهلو
تعداد وجه‌های جانبی: ۴
رأس‌ها: ۸
یال‌ها: ۱۲
قاعده‌ها: ۲

image 255

منشور سه پهلو
تعداد وجه‌های جانبی: ۳
رأس‌ها: ۶
یال‌ها: ۹
قاعده‌ها: ۲

image 253

منشور پنج پهلو
تعداد وجه‌های جانبی: ۵
رأس‌ها: ۱۰
یال‌ها: ۱۵
قاعده‌ها: ۲

image 256

منشور شش پهلو
تعداد وجه‌های جانبی: ۶
رأس‌ها: ۱۲
یال‌ها: ۱۸
قاعده‌ها: ۲

image 257

۲- برای اینکه در نام بردن یال و رأس چیزی جا نیفتد، از چه راهبردی استفاده می‌کنید؟

الگو سازی


یال‌ها سه برابر وجه‌های جانبی و رأس‌ها دو برابر وجه‌های جانبی

۳- آیا استوانه هم یک حجم منشوری است؟ چرا؟

بله


دارای دو قاعده است و وجه آن مستطیل شکل است.

فعالیت 

با خمیر مجسمه سازی (یا می‌توانید از یک سیب زمینی استفاده کنید) یک استوانه بسازید. با یک قیچی یا چاقو مانند شکل‌های مقابل آن را برش بزنید. سطح برش خورده را رنگ کنید و روی یک کاغذ بزنید، اثر آن به چه شکلی است؟

دایره و بیضی
همین فعالیت را می‌توانید با برش‌های دیگر تکرار کنید. همچنین به جای استوانه می‌توانید منشورهای دیگری را هم امتحان کنید. به این کار مقطع زدن می‌گویند.


نرم افزارهای زیادی هستند که می‌توانند این فعالیت را شبیه سازی کنند. در صورت تمایل از آنها استفاده کنید.

جواب صفحه 71 ریاضی هفتم
جواب صفحه ۷۱ ریاضی هفتم

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه