جواب صفحه ۷۲ ریاضی چهارم


haladars دی 7, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۷۲ ریاضی چهارم

در این نوشته با جواب صفحه 72 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 72 ریاضی چهارم

جواب فرهنگ نوشتن صفحه 72 ریاضی چهارم

1- حاصل ضرب دو عدد دو رقمی مثل ضرب زیر را چگونه به دست می‌آوریم؟ توضیح دهید.


39 یعنی 9+39 پس ابتدا 9 را در 37 ضرب می‌کنیم که برابر با 333 است و سپس 30 را در 37 ضرب می‌کنیم که برابر با 1110 هست.

image 101

حال این دو مقدار را با هم جمع می‌کنیم.

image 102

2- حاصل تقریبی تقسیم زیر را چگونه به دست می‌آوریم؟ توضیح دهید.


471 به 500 نزدیک است و 39 به 40 پس کافی است 50 را بر 40 تقسیم کنیم.

image 109

3- چگونه می‌توان فهمید که عدد 58 به 17 بخش پذیر است یا نه؟ توضیح دهید.


58 را بر 17 تقسیم می‌کنیم. اگر باقی‌مانده صفر شود، بخش پذیر است و اگر باقی‌مانده صفر نباشد، بخش پذیر نیست.

image 104

4- حاصل تقسیم 3÷74 را چگونه به دست می‌آوریم؟ توضیح دهید.

جواب تمرین صفحه 72 ریاضی چهارم

1- در سال گذشته، یک کشاورز 3768 کیلوگرم گندم و 5830 کیلوگرم جو برداشت کرده است. محصول جو و گندم این کشاورز به طور تقریبی چند تُن بوده است؟
روش اول:

3768+5830≃4000+6000=10000=10 تن

روش دوم:

3768+5830=9598≃10000=10 تن

2- در ابتدای تیر ماه 8630 کیلوگرم برنج در فروشگاهی موجود بود. در یک نوبت 3750 کیلوگرم و بار دیگر 2370 کیلوگرم از برنج‌ها فروخته شد. به طور تقریبی چند تُن برنج در این فروشگاه باقی مانده است؟

8630≃9000=9
3750≃4000=4
2370≃2000=2
4+2=6 فروش
مقدار باقی‌مانده→6−9=3

3- زمین در مسیر خود به دور خورشید در هر ثانیه 30 کیلومتر را طی می‌کند. در 25 ثانیه چند کیلومتر را طی می‌کند؟

25×30=750

4- یک عدد پنج رقمی بنویسید که رقم‌های دهگان و دهگان هزار آن 4 و بقیه‌ی رقم‌هایش صفر باشند. با ماشین حساب بررسی کنید که آیا این عدد بر 5 بخش پذیر است.

بله

بر 2 چطور؟

بله

آیا بر 3 و 1 هم بخش پذیر است؟

بر 3 خیر ، بر 1 بله.

5÷40040=8008
2÷40040=2002

5- کارگری یک قطعه فرش را در مدّت 36 ماه بافته است. اگر 4 کارگر با هم و به طور یکسان کار کنند، همین قطعه فرش را در چند ماه می‌بافند؟

4÷36=9

6- تقسیم‌های زیر را انجام دهید و برای هر کدام رابطه‌ی تقسیم بنویسید.

image 108

8739=0 +9×971

image 103

6172=0 +3×2057

image 107
جواب صفحه 72 ریاضی چهارم

7- ضر‌ب‌های زیر را انجام دهید.

جواب تمرین صفحه 72 ریاضی چهارم
جواب تمرین صفحه 72 ریاضی چهارم

8- با توجّه به دسته بندی انجام شده روی عبارت، حاصل جمع عددهای زیر را به دست آورید.

جواب صفحه 72 ریاضی چهارم
جواب صفحه 72 ریاضی چهارم

9- احمد 7 سال از خواهرش بزرگ‌تر است. 12 سال دیگر احمد چند سال از خواهرش بزرگ‌تر خواهد بود؟ چرا؟

 7 سال- زیرا بعد از 12 سال، هر دو 12 سال بزرگ‌تر شده‌اند و اختلاف سن آن‌ها تغییری نمی‌کند.

10- کوچک‌ترین عدد شش رقمی را بنویسید که طبقه‌ی هزار آن 253 باشد و بقیه ی رقم‌هایش تکراری نباشد. با ماشین حساب بررسی کنید که این عدد بر 2 بخش پذیر است یا نه.

بله

253014=126507

11- حاصل عبارت‌های زیر را با ماشین حساب به دست آورید.

600÷(420×320)=224
(20÷840)×(6÷396)=108

12- قیمت یک دفتر 2500 تومان است. قیمت دو جین دفتر چند تومان است؟ (هر جین 6 عدد و هر دو جین 12 عدد است.)

image 106

12×2500=30000

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

17 دیدگاه
 1. ناشناس

  سلام چرا پاسخ سوال 4 مرور فصل رو نگذاشتید؟

 2. ۰۰

  عالی بود 🌹🌹

  1. ناشناس

   عالی

 3. ناشناس

  خیلی خوبه

 4. محمد

  خیلی عالی یه دنیا از سازندش ممنونم

  1. ناشناس

   واقعا عالیه

 5. Vgty

  عالی فقط چرا سوال ۴ فرهنگ نوشتن رو

  نداشتید؟

 6. .‌.

  کسی جواب سوال ۴ رو میدونه؟

 7. یلدیز

  عالی بود اگر بتونید با فیلم اجرا کنید عالی ممنون🖕💋

 8. ناشناس

  خیلی عالی یه دنیاازسازندشممنونم

 9. ناشناس

  بد بود

  1. ناشناس

   هرکی هستی خیلی بی شعوری بی عقل 😠

 10. X_X

  عالیه عاشقشم عالی بود خیلی خوبه یه دنیا از از صاحب این سایت ممنونم❤️❤️❤️

 11. X_X

  ممنون❤️❤️❤️

 12. ..

  عالی ولی سوال ۴ مرور فصل نبود ؟؟

 13. ..

  عالی

 14. ناشناس

  چرا سوال ۴ جوابش نیست؟؟؟