در این نوشته با جواب صفحه 72 علوم چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 72 علوم چهارم

جواب فکر کنید صفحه 72 علوم چهارم

سیّاره چه تفاوتی با ستاره دارد؟

ستاره ها از خود روشنایی دارند. اما سیاره ها از خودشان نور ندارند. 

ستاره ها موقعیت مکان آن‌ها تغییر نمی‌کند. اما سیاره ها مکان آن‌ها تغییر می‌کند.  اندازه ستاره ها بزرگ است. اما اندازه سیاره ها کوچک است

ستاره ها به شکل به شکل نقطه هستند. اما سیاره ها به کروی شکل اند.

درجه حرارت ستاره ها بالا است. اما درجه حرارت سیاره ها پایین است.

تنها یک ستاره در منظومه شمسی وجود دارد. در حالی که هشت سیاره در منظومه شمسی وجود دارد.

درخشندگی ستاره ها به گونه ایست که چشمک چشمک می‌زنند. اما سیاره ها چشمک نمی زنند.

ماده تشکیل دهنده ستاره ها: هیدروژن، هلیوم و عناصر درخشان دیگر است. اما ماده تشکیل دهنده سیاره ها: جامد، مایع، گاز و یا ترکیبی از هر سه می باشد.

سیّاره ی ناهید گرمتر است یا مشتری؟ به چه دلیل؟

ناهید؛ به دلیل نزدیک تر بودن به خورشید.

چرا زهره، یک سیاره است؟

چون به دور خورشید می‌چرخد و از خود نور ندارد.

سیّاره ی زهره در آسمان پر نور دیده می شود؛ به چه دلیل؟

چون فاصله آن با خورشید  و زمین کم است و نور خورشید را بازتاب می‌دهد.

جواب گفت و گو صفحه 72 علوم چهارم

درباره ی پرسش زیر در گروه خود گفت و گو کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید. ستاره ها در روز کجا هستند و چرا در روز نمی توانیم آن ها را ببینیم؟

ستاره‌ها در روز نیز در آسمان هستند. به خاطر نزدیک بودن ستاره خورشید به زمین و زیاد بودن نور آن ما نمی‌توانیم دیگر ستاره‌ها را در روز ببنیم.

جواب فعالیت صفحه 72 علوم چهارم

1-با ماژیک، نام خورشید و سیاره های آن را به طور جداگانه روی مقوا بنویسید.

2-در یک فضای باز (حیاط مدرسه، بوستان، زمین ورزش و…)یک نقطه را با گچ مشخص کنید و میخی را در آنجا بکوبید.

3-با استفاده از نخ و گچ، 8 دایره با شعاع های تقریبی زیر را از مرکز این نقطه رسم کنید.

4-هر دانش آموز یکی از مقواها را بردارد و به ِ ترتیب سیّاره های منظومه ی خورشیدی، روی دایره ی مربوط به خود بایستد.

5-دانش آموزی که مقوای خورشید را برداشته است، در مرکز دایره بایستد.

6-هر یک از دانش آموزان با صدای سوت معلّم، برخلاف حرکت عقربه های ساعت به دورخورشید بچرخد. چرا در منظومه ی خورشیدی سیّاره ها به هم برخورد نمی کنند؟

به خاطر اینکه با نظم خاصی هر کدام در یک مسیر مشخص حرکت می‌کنند بنابراین امکان برخورد آنها وجود ندارد.

برچسب شده در: