جواب صفحه ۷۴ فارسی دوم

در این نوشته با جواب صفحه ۷۴ فارسی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۷۴ فارسی دوم

جواب درست نادرست صفحه ۷۴ فارسی دوم

۱- آرامگاه فردوسی در شهر مشهد قرار دارد.

نادرست

۲- همه‌ی داستان‌های شاهنامه به شعر است.

درست

۳- فردوسی چهل سال زحمت کشید تا کتاب شاهنامه را نوشت.

نادرست

۴- شهر توس در نزدیکی مشهد قرار دارد.

درست

جواب گوش کن و بگو صفحه ۷۴ فارسی دوم

۱- شاهنامه‌ی فردوسی درباره‌ی چیست؟

شاهنامه کتاب با ارزشی است که در آن داستان های زیادی درباره ی ایران و پهلوانان نوشته شده است.

۲- بزرگ‌ترین پهلوان داستان‌های شاهنامه کیست؟

رستم

۳- فردوسی برای نوشتن کتاب شاهنامه چند سال زحمت کشید؟ چرا؟

سی سال – چون او شاهنامه را نوشت تا زبان فارسی را زنده نگه دارد.

جواب حالا تو بگو صفحه ۷۴ فارسی دوم

زیبا ← زیباتر ← زیباترین

دور ← دورتر ← دورترین

نزدیک ← نزدیک تر ← نزدیک ترین

بلند ← بلندتر ← بلندترین

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه