در این نوشته با جواب صفحه 74 فارسی سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 74 فارسی سوم

درست و نادرست

1- آن کسی که از نظر ها غایب است و روزی ظهور خواهد کرد، حضرت مهدی(عج) است.

درست

2- بچه ها نمی توانند مثل بزرگتر ها از منتظران ظهور حضرت مهدی(عج) باشند.

نادرست

درک مطلب

1- اگر بخواهی با امام زمان (عج) صحبت کنی، چه میگویی؟

ای بهترین صدا، ای زیباترین دیدنی، ای خوش بو ترین، ای عزیزترین غایب بیا!

2- می دانی نیمه ی شعبان چه روزی است؟ خاطره ای از آن روز، برای دوستانت تعریف کن.

روز میلاد امام مهدی(عج) است.

3- سؤال: چرا نام درس را بوی نرگس انتخاب کرده اند؟

پاسخ: چون نام مادر امام زمان (عج)، نرگس است.

برچسب شده در: