جواب صفحه ۷۵ ریاضی هشتم


haladars بهمن 18, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۷۵ ریاضی هشتم

در این نوشته با جواب صفحه 75 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 75 ریاضی هشتم

کار در کلاس

با توجه به بردارهای داده شده، بردار مورد نظر را رسم کنید.

جواب صفحه 75 ریاضی هشتم

فعالیت

1- بردارهای a و b مفروض‌اند.

image 163

2- بردارهای خواسته شده را رسم کنید.

image 164

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه