در این نوشته با جواب صفحه 75 عربی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 75 عربی هفتم

حِواراتٌ فی مَسیرَهِ الْاَربَعینَ الْحُسَینیِّ عِندَ الشُّرطیِّ

گفتگوهایی در مورد پیاده روی اربعین حسینی با پلیس

اَلشُّرطیُّ:             – أَینَ جَوازُکَ؟

پلیس:                – پاسپورتت کجاست؟

اَلزّائِر:                 – هٰذا جَوازی.

مهمان:               – این پاسپورت من است.

اَلشُّرطیُّ:            – هَل عِندَکَ تَأشیرَهٌ؟

پلیس:               – ویزا دارید؟

اَلزّائِر:                – نَعَم، عِندی.

مهمان:              – بله ، دارم.

اَلشُّرطیُّ:            – کَم یَوماً بَقیتَ هُنا فِی الْکاظِمیَّه؟

پلیس:               – چند روز اینجا در کاظیمیه اقامت داشتی؟

اَلزّائِر:                – یَوماً واحِداً.

مهمان:              – یک روز.

اَلشُّرطیُّ:            – کَم عَدَدُکُم؟

پلیس:              – چند نفر هستید؟

اَلزّائِر:               – نَحنُ اثْناعَشَرَ زائِراً.

بازدید کننده:    – ما دوازده بازدید کننده هستیم.

برچسب شده در: