جواب صفحه ۷۶ آزمایشگاه دهم

در این نوشته با جواب صفحه ۷۶ آزمایشگاه دهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۷۶ آزمایشگاه دهم

۱) پس از برداشتن کاغذهای آغشته به کبالت II کلرید از سطوح روپوست برگ، چه تغییری در آنها می بینید؟

در سطح کاغذها لکه های صورتی رنگ ظاهر می شود

۲) در کاغذهایی که رو و زیر برگ قرار داده اید چه تفاوتی مشاهده می کنید؟ علت این تفاوت چیست؟

در کاغذ سطح زیرین برگ تعداد لکه های صورتی بیشتر است. زیرا تعداد و تراکم روزنه های هوایی در سطح زیرین برگ بیشتر است

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه