جواب صفحه ۷۶ ریاضی سوم

در این نوشته با جواب صفحه ۷۶ ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۷۶ ریاضی سوم

۱- چگونه به کمک ضرب می‌توانید حاصل تقسیم ۳÷۱۲ را به دست آورید؟ توضیح دهید.

بررسی می‌کنیم چه عددی در سه ضرب شود که حاصل ۱۲ شود ۳×۴=۱۲

۲- حاصل عبارت زیر را به چه ترتیب به دست می‌آورید؟ توضیح دهید.

(۸÷۲)+(۳×۴)(

اول ۸ را بر ۲ تقسیم می‌کنیم جواب ۴ می شود
سپس ۳ را در ۴ ضرب می‌کنیم جواب ۱۲ می‌شود 
آن در را با هم جمع می‌کنیم ۱۶ می‌شود

۱- الگوها را ادامه دهید.

image 36

۶,۱۲,۱۸,۶,۱۲,۱۸,۲۴,۳۰,۳۶,۴۲,۴۸,۵۴
۷,۱۴,۲۱,۷,۱۴,۲۱,۲۸,۳۵,۴۲,۴۹,۵۶,۶۳

۲- در الگوی شمارش ۸ تا ۸ تا، ۴۸ چندمین عدد است؟ ششمین عدد

۸,۱۶,۲۴,۳۲,۴۰,۴۸,۵۶,۶۴

– در الگوی شمارش ۹ تا ۹ تا، عدد بعد از ۵۴ چند است؟ ۶۳

۹,۱۸,۲۷,۳۶,۴۵,۵۴,۶۳,۷۲

۳- با توجّه به شکل، یک مسئله‌ی ضرب یا تقسیم بنویسید.

image 37

 مریم خانم سه گلدان دارد که در هر کدام سه شاخه گل گذاشته است. او چند شاخه گل دارد؟

۳×۳=۹

۴- به سؤال‌های زیر پاسخ دهید و برای هر کدام یک تقسیم بنویسید.
– چند ۳ تا می‌شود ۱۲ تا؟ ۴ تا

 ۱۲÷۳=۴

– چند ۵ تا می‌شود ۲۰ تا؟ ۴ تا

 ۲۰÷۵=۴

۵- در هر بشقاب چند سیب هست؟ تساوی‌ها را کامل کنید.

image 38

۶- اتوبوسی که ۳۶ نفر مسافر داشت، خراب شد. مسافران آن سوار تاکسی شدند. اگر هر تاکسی ۴ نفر را سوار کند، حساب کنید که یک اتوبوس چند برابر یک تاکسی مسافر می‌برد.
چرا استفاده از اتوبوس بهتر از تاکسی است؟ توضیح دهید.

۳۶÷۴=۹

چون تعداد بیشتری از افراد را جا‌به‌جا می‌کند و سوخت کمتری مصرف می‌کند پس آلودگی هوا کمتر می‌شود.

۷- سکّه‌ی ۲۰ ریالی چند برابر سکّه‌ی ۵ ریالی است؟ 

۲۰÷۵=۴

– چند سکّه‌ی ۵ ریالی را می‌توانیم با یک سکّه‌ی ۲۰ ریالی عوض کنیم؟ ۴

۸- اکبر ۱۲ سال دارد. برادرش ۴ ساله است. سنّ اکبر چند برابر سنّ برادرش است؟ سه سال

۱۲÷۴=۳

۹- در یک روستای کوچک ۳۵ نفر در نماز جماعت شرکت می‌کنند. اگر در هر صف نماز جماعت ۷ نفر بایستند، در مسجد این روستا چند صف درست می‌شود؟ ۵ صف

۳۵÷۷=۵

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه